צור קשר צור קשר   077-5447497 :מוקד שירות והזמנות call to sitepoint כניסת לקוחות
logo sitepoint
co.il 68 org.il 71 com 48 מבצע דומיינים
הסכם רישום אחסון אתר
תנאי רישום ואחסון אתרים
תנאי רישום ואחסון אתרים, התניות ומדיניות השימוש הסביר.

חברת סייט פוינט מציעה שירותי אחסון אתר אינטרנט , שיווק ופיתוח של דפי אינטרנט. חברת סייט פוינט מפעילה את אתרי האינטרנט בכתובות www.sitepoint.co.il ו www.siteShops.co.il ובאמצעותו משווקת את כלל שירותיה באינטרנט.

עיקרי מדיניות השימוש הסביר

שימוש לרעה בשרת
כל ניסיון לפגוע בפעולה של השרת, בשרת עצמו או בלקוח מלקוחות חברת סייט פוינט אסורים בהחלט.כל שימוש לא מורשה בחשבונות או במחשבים של אחרים חברת סייט פוינט תגיב בחומרה (פניה לרשיות החוק) לכל ניסיון להשתמש בחשבון אינטרנט או במחשב ללא רשות הבעלים. ניסיונות אלה כוללים "הונאות אינטרנט" (הונאת משתמשים כך שיגלו את סיסמאותיהם), גניבת סיסמאות, סריקה אחר פרצות אבטחה, וכו'. כל שימוש לא מורשה בחשבון לקוח או במחשב על ידי לקוח של חברת סייט פוינט , יביא לנקיטת אמצעים נגד התוקף. בין האמצעים האפשריים: אזהרה, השעיה או ביטול חשבון לקוח, ותביעה פלילית או אזרחית, בהתאם לחומרת התקיפה.

תעבורה חודשית של נתונים
לקוחות חברת סייט פוינט זכאים לתעבורה מוגבלת בהתאם לנפח החבילה שהוזמנה. החברה תפנה לכל לקוח שיעבור את הגבול שנקבע כדי ליישב את העניין. מחיר רוחב פס נוסף - 9 ש"ח ל-1 GB. חברת סייט פוינט היא הבורר היחיד שיקבע מה ייחשב להפרה של סעיף זה.

פרסומות מסחריות דרך E-mail
לא תמיד שרתי "חברת סייט פוינט" הם כתובת המקור, גורם הביניים או היעד להפצת דואר זבל או הפצצות דואר. ייתכן שגם הדומיין שלך אינו מוזכר כמקור, גורם הביניים או הכתובת למענה בתכתובות מהסוג הנזכר לעיל. אין לפרסם באמצעות דואר אלקטרוני אתרים בשרתים אחרים, שבתוכם נמצאים קישורים לדומיין מסוים בשרתים שלנו. כל הודעת דואר אלקטרונית המופצת ללא בקשת הנמען במסגרות של קבוצות דיון או באמצעות דואר אלקטרוני תיחשב על ידי חברת סייט פוינט לדואר 'זבל' (או באנגלית SPAM). החברה תפנה לכל לקוח שיתברר כי הפיץ דואר 'זבל' בניסיון ליישב את העניין. במקרים חמורים שמורה לנו הזכות להשבית את חשבון הלקוח באופן מיידי וללא התראה, עד ליישוב העניין. הפרת האמור בסעיף זה תביא לניתוק מיידי של השירותים, ללא החזר כספי.

תוכניות להרצה ברקע Scripts
חברת סייט פוינט עשויה להרשות הרצה רציפה של תוכניות ברקע. כל מקרה כזה יידון לגופו של עניין, ויחול עליו תשלום מיוחד בהתאם לניצול משאבי המערכת והיקף התחזוקה הנדרשת לצורך תפעול. לקוח שיש בחשבונו סקריפט EXE או CGI או PHP או ASP או כל שפת סקריפטים אחרת כלשהי או כל יישום אחר שמנצל משאבים מהמערכת או שימוש במסד נתונים ומנצלים באופן שוטף ורציף מעל 10% ממשאבי המערכת של השרת יתבקש להסירו בתוך 24 שעות. אם לא יינקטו פעולות מתאימות מצד הלקוח, החברה תשבית את חשבון הלקוח.כמו כן החברה שומרת על הזכות להוריד ולהפסיק את פעילות האתר במיידי ללא כל הודעה מראש ללקוח באם חברת סייט פוינט תמצא לנכון לעשות זאת עקב ניצול גבוהה של משאבי מערכת.

רישום שמות דומיין
אין החזרים כספיים על רישום דומיין! אין החזרים כספיים על שרות רישום שמות דומיין שהוזמנו ונרשמו. אין ביטול, החלפה או שינוי של שמות דומיין. אין החלפה או שינוי של בעלי שם דומיין אחרי רישום דומיין. שינוי בעלות שם דומיין הינו בעלות רישום דומיין חדשה!. האחריות לחידוש כתובת אינטרנט (שמות דומיין) הינה תחת האחריות הבלעדית המלאה של הלקוח בלבד. חברת סייט פוינט אינה לוקחת אחריות כלשהי על חידוש כתובת האינטרנט של הלקוח. הלקוח מאשר כי הינו יודע ב 100 אחוז כי האחריות הבלעדית המלאה לחידוש כתובת האינטרנט היא תחתיו וחברת סייט פוינט אינה לוקחת אחריות כלשהי. חברת סייט פוינט אינה מתחייבת בשום צורה כל שהיא להיות אחראית לחידוש כתובת האינטרנט של הלקוח. הלקוח מצהיר כי הוא יודע ששירות רישום כתובת אינטרנט חדשה הינה על בסיס זמינות וכי חברת סייט פוינט אינה מתחייבת לזמינות רישום כתובת אינטרנט כלשהי.

מדיניות תשלום
פתיחת חשבון לקוח נעשית על בסיס תשלום מראש. עלות הרישום של דומיין חדש היא כמופיע בדף תנאי רישום דומיין של חברת סייט פוינט וחידושו באחריותו הבלעדית של בעל הדומיין. אין החזר כספי על דמי רישום שם דומיין. אין החזר כספי על דמי ההתקנה החלים על כל חשבון חדש ועל כל שינוי מהותי בחשבון. בכל מקרה של תשלום מראש, המחיר מובטח למשך התקופה המכוסה. הלקוח יישא באחריות לכל סכום שהוא חייב בגין חשבונו מעת שנפתח ועד שהלקוח יעביר לחברת סייט פוינט הודעה בכתב או באימייל על רצונו לסיים את השירותים. במקרה של ביטול במהלך מחזור החיוב ישולמו דמי ההתקנה שניתנו בחינם ו/או שם הדומיין שניתן במתנה במבצע. כמו כן לא ינתן שרות מכל סוג עד לקבלת התשלום עבורו בכרטיס אשראי, בהמחאה או במזומן. מועד החיוב יחול בתחילת כל חודש בו מחודש השרות. לקוחות שהזמינו מראש אחסון לשנה ימשיכו או יחדשו על פי מסלול התוכנית לתקופות חצי שנה או שנה מראש. החברה שומרת על הזכות להכניס שינויים במחירים בכל עת.

ביטול
חברת סייט פוינט שומרת על הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת. הלקוח יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה מהפרה של מדיניות החברה על ידי הלקוח (לרבות העברה, מקום, וכו'). באם חברת סייט פוינט מבטלת את השירות ללקוח בעקבות הפרת הסכם שירות זה אזי התשלומים ששולמו ע"י הלקוח לא יוחזרו ללקוח.[לרבות ביטול /סגירת האחסון עקב פרסום אתר האינטרנט של הלקוח באמצעות SPAM(ללא חשיבות אם הלקוח ביצע בכוחות עצמו פרסום באמצעות SPAM או שגורם שלישי פרסם את אתר הלקוח באמצעות SPAM)].

ביטול/ונזקים
חברת סייט פוינט שומרת על הזכות לסרב להעניק את שירותיה לכל אדם וגורם. לקוחות החברה רשאים להשתמש בשרת החברה למטרות חוקיות בלבד. העברה של חומר תוך הפרה של חוקים פדרליים, חוקי מדינה או תקנות מקומיות אסורה. חומר אסור כולל, אך לא רק, חומר מוגן בזכויות יוצרים, חומר הנחשב מבחינה משפטית לאיום או תועבה, וכן חומר הנחשב לסודות מסחריים/מקצועיים. חברת סייט פוינט אוסרת במפורש על כל גורם להשתמש בשרתי החברה לפעולות הפצה, אחסון, עיבוד, שמירה או כל פעולה עם חומרי פורנוגרפיה, או כל חומר אחר שהחברה מסתייגת ממנו, כולל, אך לא רק, פורנוגרפיה. הסיווג של חומרים כמתואר לעיל נתון לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת חברת סייט פוינט. בנוסף חברת סייט פוינט אינה מאפשרת ואוסרת לחלוטין לאחסן אתרי שיתוף והורדות הפוגעים בזכויות יוצרים ואף למרות שהאתר יכיל קישורים למקורות חיצוניים. (במקרה שלקוח יאחסן אתר אינטרנט שמפר סעיף זה , כל תביעה מטעם בעלי הזכויות היוצרים , הלקוח מתחייב לכסות ולשלם כל תשלום שחברת סייט פוינט תידרש לשלם לבעלי זכויות היוצרים), בנוסף חברת סייט פוינט תגבה קנס מהלקוח על סך של 100 $+ מע"מ (עפ"י שער חילופין ביום הגבייה) ללא צורך במתן הוכחה על גרימת נזק לחברת סייט פוינט. הלקוח מתחייב לשלם קנס $100 (לא כולל מע"מ) ללא חובת הוכחה ע"י חברת סייט פוינט שהלקוח גרם לנזק במקרה שהוא ביצע הפרה של הסעיף [ביטול/ונזקים].

פיצוי
הלקוח מאשר כי יגן על חברת סייט פוינט, יפצה אותה ויפטור אותה מכל תביעה, אחריות, אובדן, הפסד או עלות, לרבות שכר טרחת עורך דין ברמה סבירה, אשר יופנו כלפי חברת סייט פוינט, סוכניה, לקוחותיה, מנהליה ועובדיה, כתוצאה מכל שירות שסופק או ניתן, או שהוסכם על אספקתו, או כל מוצר שנמכר על ידי הלקוח, סוכניו, עובדיו או שליחיו. הלקוח מסכים להגן על חברת סייט פוינט, לפצות אותה ולפטור אותה מכל חובות הנובעת מהגורמים הבאים: (1) נזקי גוף או רכוש שנגרמו על ידי מוצרים שנמכרו או הופצו בדרך אחרת בהקשר עם השרת של חברת סייט פוינט; (2) כל חומר שסופק על ידי הלקוח תוך הפרה או הפרה לכאורה של הזכויות הבלעדיות של צד שלישי; (3) הפרה של זכויות יוצרים; וכן (4) מוצרים פגומים שנמכרו ללקוח דרך השרת של חברת סייט פוינט.

תמיכה טכנית
חברת סייט פוינט מספקת תמיכה טכנית ללקוחותיה לפי שעות פעילות החברה כפי שמוצג באתר האינטרנט. התמיכה הטכנית אינה כוללת התאמת קוד התכנות של הלקוח למערכות המיחשוב של חברת סייט פוינט. החברה אינה מתחייבת לספק תמיכה טכנית טלפונית 24 שעות / 7ימים בשבוע. מאידך ניתן לפנות לתמיכה הטכנית 24 שעות ביממה באמצעות פנייה באימייל לכתובת האימייל של התמיכה הטכנית כפי שמוצג באתר האינטרנט. החברה תספק תמיכה טכנית באמצעות האימייל לפי שעות העבודה הבאים : ימי חול (ראשון עד חמישי) בין השעות 9 בבוקר עד 17:00 בערב. בסופי שבוע וחגי ישראל מתן תמיכה טכנית לפי שיקול דעתה של חברת סייט פוינט.

גיבויים ושיחזורים
חברת סייט פוינט אינה מבצעת גיבוי על בסיס יומי לשרתים ולכלל המערכות של החברה. החברה אינה מתחייבת לספק ללקוח שירות שחזור עקב אובדן מידע או הרס טוטאלי או מכל סיבה אחרת כלשהי עבור אתר האינטרנט של הלקוח או מהמערכות של הלקוח. חברת סייט פוינט עושה ככל שיכולתה שזמינות האתר ומערכות הלקוח יהיו 100 אחוז.

אך יכולה להיות הסיבה אשר תהיה והאתר האינטרנט או מערכות הלקוח או חלק ממערכות הלקוח לא יהיו זמינות. חברת סייט פוינט תעשה ככל האפשר להחזרת אתר האינטרנט של הלקוח במהירות האפשרית אך אינה מתחייבת לזמינות כלשהי. החברה לא תפצה את הלקוח במקרה של אי זמינות אתר האינטרנט של הלקוח , מערכות הלקוח או חלק ממערכות הלקוח.

מוקד השירות הטכני:
שירותי התמיכה הטכנית של סייט פוינט מסופקים על ידי נציגים טכניים שלה. שירות טכני יינתן אך ורק לאחר זיהוי מוחלט של הפונה לרבות מידע הכולל פרטים מלאים להתקשרות. כל תמיכה טכנית המבוצעת מעבר לשעות התמיכה הרגילות כפי שמפורט בפעילות מוקד שירות אנושי תחויב בתשלום כנגד שעות עבודה. ביצוע פעולת איתחול לחומרה שרתים, על פי דרישת הלקוח תבוצע בפרק זמן של יעלה על 15 דקות מעת קבלת הפניה. תחילת העבודה על בעיית חומרה באחריות על ציוד שנרכש אך ורק מספקית שירות סייט פוינט, לא יעלה על 4 שעות מעת פתיחת קריאה.

ניטור השרתים:
לסייט פוינט מערכת ניטור המופעלת במשרדיה. שירותי ניטור יינתנו לפי דרישה מראש מעת הלקוח. במסגרת השירות הבסיסי מנוטרים השירותים הבאים:
זמינות השירות וציוד התקשורת (Ping) – כתובת IP אחד .
במידה של תקלה:
הודעה תשלח ללקוח שזה הוגדר מראש וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או משלוח של הודעת SMS

זמינות שרת:
זמינות מוגדרת כאחוז הזמן (מנה) יכולה לעבור פנימה והחוצה מחוות השרתים. סייט פוינט קבעה פרמטר של 99.95% זמינות קישור שדרת האינטרנט אל חוות השרתים . התאוששות מתקלה – פרק הזמן המקסימאלי שיעבור בין הרגע שדווחה תקלה משביתה לבין הרגע בו שב השירות לעבודה תקינה. סייט פוינט תאחזר תוך ארבע שעות את זמינות שרתים מרגע תקלה וזאת במידה שהשרת נמצא בתקופת האחריות שלו במידה והשרת/שרתים נמצאים במסגרת אחריות/תוכנית אחזקה של סייט פוינט. במקרה של עבודת תחזוקה מתוכננת תשלח התראה לפחות 24 שעות מראש לאיש הקשר וזאת באמצעות דואר אלקטרוני בלבד. במקרה של עבודת חירום – תשלח הודעה ללקוח מוקדם ככל שניתן לפני העבודה, במהלכה או בסיומה.

מיאון אחריות
חברת סייט פוינט לא תישא באחריות לנזקים העלולים להיגרם לעסקך. בכל תובענה או נושא משפטי יהיה תחום השיפוט במדינת ישראל בלבד. ייתרה מכך ידוע ללקוח והלקוח מסכים כי למרות שהלקוח שולח טופס הזמנה בפקס והחתימה על הטופס ההזמנה פיזית מתבצעת ממקום מושבו של הלקוח , עדיין נשמרת סמכות שיפוט מקומית לתחום מדינת ישראל והלקוח מאשר זאת.

החברה שומרת על הזכות להכניס שינויים במדיניות זאת בכל עת.
אי קיום של סעיף מסעיפי מסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית של חשבון הלקוח.
כללי שרותי אחסון אתרים חבילות אחסון מומלצות שירותים נוספים תמיכה ומאגר ידע שירותים והתקשרות
מי אנחנו אחסון אתרים - לינוקס Linux Advanced אחסון מחשוב ענן כניסה לניהול אחסון פתיחת פניה טכנית
אומרים עלינו אחסון אתרים - ווינדוס Windows Standard אחסון שירותי מחשוב IT פנאל ניהול DirectAdmin הפניית לקוחות
בין לקוחותינו אחסון אתרים - ריסלר Linux Advance חבילת ריסלר שרתים יעודיים פנאל ניהול Cpanel סייט פוינט - בפייסבוק
דרושים אחסון אתרים - וורדפרס Professional אחסון וורדפרס רכישת דומיין בלוג מקצועי אבטחת אתרים ו PCI
תנאי שימוש שרתים וירטואלים VPS שרת Linux 30GB VPS שירותי גיבוי שאלות ותשובות מרכז מידע טכני
מדיניות פרטיות מפת אתר
כל הזכויות שמורות © 2007-2022